Изпит категория А

По време на обучението в нашата автошкола за придобиване на шофьорска книжка и успешно полагане на изпит за категория А – мотоциклети, наблягаме на основните пет елемента, които ще Ви научат най-лесно да се справяте с различните ситуации в реални условия на пътя, които могат да възникнат.

Елементите са както следва:

Елемент 1: Владеене на мотоциклета без помощта на двигателя

Освобождаване на мотора от стойката му и избутването му без да е включен двигателя, във формата на осморка. С това упражнение обучаващият свиква с това от коя страна на мотора да застане, как да се справя с тежестта му и степенката на която се „обляга“ мотора, как се бута мотора преминавайки покрай препятствия без те да бъдат събаряни и докосвани. На следната схема е представена траекторията по която следва да се извърши упражнението. При завършване на упражнението мотора се поставя на степенка и се отдръпвате от него за да се провери дали е добре застопорен и дали няма да падне.

 

Елемент 2: Управление с ниска скорост – осмица

Управление на мотоциклета на бавна скорост, при която обучаващият се научава да управлява пазейки стабилно равновесие и съобразява наклона на тялото в завои.

 

Елемент 3: Управление с ниска скорост – слалом и превозване на пътник

Управление на мотоциклета през 5 препятствия (конуси или вратички), които са шахматно подредени. Този елемент се нарича още слалом. След преминаването на препятствията се качва втори човек на мотора и кандидата кара в очертанията на елемента, след което обръща посоката, преминава през препятствията в права посока и спира на определено място,където вторият човек слиза. По този начин обучаващият свиква с тесни препятствия, както и с возенето на втори човек, където управлението и поведението на мотора коренно се променя.

Елемент 4: Избягване на „препятствия“

При старт в рамките на първите 23 метра от стартовата линия трябва да се развият 30 км/ч , след което се преминава през слалом. Следващата част от задачата е е обръщане на посоката и засилване с 50 км/ч, заобикаляне на препятствие и спиране на стоп линия. Така се тренира развиване на определена скорост, превключване на трета предавка и промяна на посоките при завой с навлизане с висока скорост. Важно при този елемент е привикване със спирачките на мотоциклета и кога е удачен момент за използването им при различна скорост.

Елемент 5: Аварийно спиране

При това упражнение се тренират умения за боравене с двете спирачки и съединител по време на управление на мотора, а също и управлението му при подобно рязко спиране. Упражнението представлява скоростна отсечка и екстремно спиране. Елемента започва от старт линия и за 75 метра трябва да се достигне скорост от 50км/ч и от посочено на полигона място започва спиране, което трябва да приключи за 22 метра и да се спре на посочено място.

 

По време на изпита всеки от елементите може да се повтори в случай че първият опит не е изпълнен, както трябва, но трети опит не се допуска.