Необходими документи за записване

Можете да се запишете при нас по всяко време, по-долу прилагаме за Ваше удобство необходимите документи за записване в курс:
1. Лична карта
2. Шофьорска книжка
3. Копие на диплома за завършено образование /основно, средно, висше/
4. Снимки – 2 бр. /паспортен формат/
5. Молба /попълва се на място/
6. Декларация /попълва се на място/

Провеждането на изпит за получаване на свидетелство за правоуправление е на два етапа:
– По време на обучението кандидата провежда вътрешен изпит, с който представя пред инструктурите нивото на теоретична подготовка. На база на постигнатите резултати от вътрешният изпит се прави адекватна оценка, дали кандидата е готов да премине официалният теоретичен изпит пред ДАИ.
– След като е преминал успешно вътрешният изпит кандидата се явява пред ДАИ за полагане на изпит по теория.
Теоретичния изпит се състои от решаването на различен брой листовки и съответно въпроси, според категорията за която се явява кандидата.