Мотоциклети категория А2

В нашата школа обучението за категория А2  е на най- високо ниво на обучение, което гарантира успешното полагане на изпита.

Школата ни разполага с общо 10 учебни мотоциклета.

За тази категория имат право да се запишат кандидати, навършили 17 години и 9 месеца  и притежаващи удостоверение за завършено образование – завършен първи гимназиален етап на средно образование / минимум 10 клас/) средно, висше.

Тази категория дава възможност да се управлява мотоциклет с работен обем на двигателя – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, с максимална мощност да 35 KW (47,6 конски сили) и съотношение мощност / тегло, не повече от 0,2 KW/kg.

Обучението се извършва с мотоциклет над  400 куб.см. и с мощност не по-малко от 20 KW и не по-голяма  от 35 KW (47,6 конски сили).

Ако кандидата няма свидетелство за управление на автомобил  (кат.В) трябва да премине първо през теоретично обучение.

Теоретичното обучение включва 40 учебни часа , след което кандидата преминава вътрешен изпит по теория и се назначава официален изпит по теория пред ДАИ (държавна автомобилна инспекция).

Всеки изпитен тест се състои от 39 изпитни въпроса, на които кандидата, не трябва да допусне повече от 9 наказателни точки, за време от 40 минути.

След това се преминава към практическо обучение (20 учебни часа), които включват изпълнение на 5 елемента на полигон и управление на мотоциклета в градски условия и по правилата за движение.

Ако кандидата има свидетелство за управление на автомобил (кат.В), не подлежи на изпит по теория, за него обучението е само по практика.

Практическият изпит  се състои от 2 части – полигон (5 елемента) и управление на мотоциклет в градски условия и по правилата за движение.

Кандидатите, които  притежават свидетелство за управление на мотоциклет от кат.  А1 , имат право да се запишат за категория А2, когато имат навършени 17 години и 9 месеца.

Ако кандидата притежава свидетелство за управление на мотоциклет  от кат.  А1 повече от  две години и навършени 18 години, преминава обучение по практика от 7 учебни часа, след което се явява на практически изпит пред  ДАИ(държавна автомобилна инспекция), с мотоциклет за категория А2.

Ако кандидата притежава свидетелство за управление на мотоциклет от кат .А1  по-малко от две години  и навършени 18 години , тогава  преминава обучение по практика от  14 учебни часа , след което се явява на практически изпит пред  ДАИ (държавна автомобилна инспекция), с  мотоциклет за категория А2.

 

 

 

 

 

 

Елементи полигон:

Елемент 1: Владеене на мотоциклета без помощта на двигателя

Мотоциклета се взима, прибира се стойката му, изпълнява се осморка и се оставя на стойката му.

 

Елемент 2: Управление с ниска скорост – осмица

Управление на мотоциклета с ниска скорост, при която обучаващият се научава да управлява мотоциклета пазейки стабилно равновесие. Изпълняват се две пълни осморки.

 

Елемент 3: Управление с ниска скорост – слалом и превозване на пътник

Управление на мотоциклета през  препятствия (конуси или вратички), които са шахматно разположени, след което се спира и се качва втори човек с който се обръща посоката на движение, ускорява се до втора предавка и в края на елемента се спира.

Елемент 4: Избягване на „препятствия“

Потегляме, включваме втора предавка и минаваме през шестте конуса на слалом, като от първия до шестия конус се подържа минимум 30 км/ч, прави се обратен завой, ускорява се до 50 км/ч, след което намаляваме рязко, като заобикаляме препятствието и в края на елемента се спира.

Елемент 5: Аварийно спиране

Ускоряваме до 50 км/ч и спираме възможно най-бързо /аварийно/.

 

По време на изпита, всеки от елементите може да се повтори, в случай че, първият опит не е изпълнен, както трябва, но трети опит не се допуска.