Мотоциклети категория А1

В нашата школа обучението за категория А 1 е на най- високо ниво на обучение, което гарантира успешното полагане на изпита.

Школата ни разполага с общо 10 учебни мотоциклета.

За тази категория имат право да се запишат кандидати, навършили 15 години и 9 месеца, с минимум завършен първи гимназиален етап на средно образование /завършен 10 клас/.

Тази категория дава възможност да се управлява мотоциклет до 125 куб.см. и до 11 KW (14,96 конски сили) и съотношение мощност / тегло да не превишава 0,1 KW/kg.

Обучението, както и практическият изпит се извършва на мотоциклет от кат. А1.

Кандидата за тази категория преминава през теоретично и практично обучение.

Теоретичното обучение включва 40 учебни часа , след което кандидата преминава вътрешен изпит по теория и се назначава официален изпит по теория пред ДАИ (държавна автомобилна инспекция).

Всеки изпитен тест се състои от 39 изпитни въпроса, на които кандидата, не трябва да допусне повече от 9 наказателни точки, за време от 40 минути.

След това се преминава към обучение по практика, което се състои от 20 учебни часа, които включват изпълнение на 5 елемента на полигон и управление на мотоциклет в градски условия, и по правилата за движение.

Практическия изпит се състои от 2 части – полигон (5 елемента) и управление на мотоциклет в градски условия и по правилата за движение.

Елементи полигон:

Елемент 1: Владеене на мотоциклета без помощта на двигателя

Мотоциклета се взима, прибира се стойката му, изпълнява се осморка и се оставя на стойката му.

 

Елемент 2: Управление с ниска скорост – осмица

Управление на мотоциклета с ниска скорост, при която обучаващият се научава да управлява мотоциклета пазейки стабилно равновесие. Изпълняват се две пълни осморки.

 

Елемент 3: Управление с ниска скорост – слалом и превозване на пътник

Управление на мотоциклета през  препятствия (конуси или вратички), които са шахматно разположени, след което се спира и се качва втори човек с който се обръща посоката на движение, ускорява се до втора предавка и в края на елемента се спира.

Елемент 4: Избягване на „препятствия“

Потегляме, включваме втора предавка и минаваме през шестте конуса на слалом, като от първия до шестия конус се подържа минимум 30 км/ч, прави се обратен завой, ускорява се до 50 км/ч, след което намаляваме рязко, като заобикаляме препятствието и в края на елемента се спира.

Елемент 5: Аварийно спиране

Ускоряваме до 50 км/ч и спираме възможно най-бързо /аварийно/.

 

По време на изпита, всеки от елементите може да се повтори, в случай че, първият опит не е изпълнен, както трябва, но трети опит не се допуска.