Как се провежда изпит

Провеждането на изпит за получаване на свидетелство за правоуправление е на два етапа:

– По време на обучението кандидата провежда вътрешен изпит, с който представя пред инструктурите нивото на теоретична подготовка. На база на постигнатите резултати от вътрешният изпит се прави адекватна оценка, дали кандидата е готов да премине официалният теоретичен изпит пред ДАИ.

– След като е преминал успешно вътрешният изпит кандидата се явява пред ДАИ за полагане на изпит по теория.

Теоретичния изпит се състои от решаването на различен брой листовки и съответно въпроси, според категорията за която се явява кандидата:

Категория АМ – за тази категория се полага само теоретичен изпит. Тук е необходимо кандидатите да имат навършени 16 години и минимум основно образование. Преминава се през теоретично обучение в кабинета на школата, полага се вътрешен изпит и накрая се полага изпит пред ДАИ (Държавна автомобилна инспекция). За да положи успешно вътрешния и официалния изпит пред ДАИ, е необходимо да се решат три листовки от общо 37 въпроса, на които не трябва да се допуснат повече от 9 наказателни точки.

За категория А – мотоциклети и мотори е необходимо да се решат 3 листовки от общо 39 въпроса. Изпита се счита за успешен, ако не са допуснати повече от 9 наказателни точки. Практическата част се състои в управление на мотора от кандидата в населено място.

За категория В – автомобили се решават 3 листовки с по 15 въпроса всяка или общо 45 въпроса. Особеността тук е, че всеки въпрос се точкува с 1, 2 или 3 точки. Грешките, които могат да се допуснат са до 10  точки.

За категория С – решават се 2 листовки от по 15 въпроса всеки (общо 30 въпроса). Максималния брой точки е 66, като за успешното преминаване на изпита е необходимо достигане от минимум 57 точки.

Резултатите стават ясни веднага след приключване на теоретичният изпит. Всеки, който желае може да потвърди резултата си от теоретичният изпит на уеб сайта на ДАИ от ТУК.

След успешното преминаване на теоретичните изпити се преминава към изпит по кормуване.

При кандидатите преминали шофьорски курс за Категория А, практическият изпит (кормуване) се провежда в две части – полигон и в градски условия.

На полигона е необходимо да бъдат изпълнени 5 елемента, всеки с различна скорост и сложност. В градски условия кандидата управлява мотоциклета, а изпитващия дава указания от автомобил с който следва кандидата. Указанията се дават чрез Bluetooth вграден в каската на кандидата. Каската и цялото оборудване се предоставят от автошколата.

За останалите категории се провежда кормуване в градски условия, което трае в рамките на минимум 30 минути в които кандидата не трябва да допуска сериозни грешки при управлението на автомобила.