Автомобили категория В/78/ – автоматик

За записване в курс за придобиване на свидетелство за управление на автомобил от категорията В/78/ – автоматик , могат да се запишат кандидати навършили 17 години и 9 месеца, и притежаващи удостоверение за завършено образование –  завършен първи гимназиален етап на средно образование /минимум 10 клас/) средно, висше.

Учебният  център в който се провежда обучението за кат. В,  се намира в гр. София,  бул. Панчо Владигеров, ж.к. Люлин 8,  бл.821, до метростанция „Люлин“.

Мястото е внимателно избрано – намира се в непосредствена близост до спирка на метро; изключително удобно е за обучение на кандидат шофьори в градски условия, заради широките булеварди и спокойно движение.

В нашата фирма, индивидуалният подход към курсиста е от изключително значение.

Сериозен акцент  в обучението по кормуване е  паркирането (успоредно и перпендикулярно),  движението в малки и тесни /квартални/ улици, движение по магистрала, извънградско движение, кръгово движение, наклон.

Всяко кормуване завършва с двата вида паркиране.

Обучението за придобиване на правоспособност за кат. В/78/ – автоматик се провежда на автомобил оборудван с автоматична скоростна кутия и се състои от две модула – обучение по теория и обучение по практика.

Теоретичното обучение включва 40 учебни часа , след което кандидата преминава вътрешен  изпит по теория и се назначава официален изпит по теория  пред  ДАИ (държавна автомобилна инспекция).

Всеки изпитен тест се състои от 45 изпитни въпроса, на които кандидата, не трябва да допусне повече от 10 наказателни точки, за време от 40 минути.

Практическото обучение се състои от 31 учебни часа, след което се полага вътрешен  изпит по практика и се назначава официален изпит по практика пред  ДАИ(държавна автомобилна инспекция),  със автомобил от  тази категория.

Обучението и изпита по практика включват  управление на автомобила  в градски условия  по правилата за движение.

Кандидати завършили шофьорски курс от тази категория, имат право да управляват САМО автомобили със автоматична скоростна кутия!!!