Товарни автомобили категория С

За да се запише в курс за придобиване на свидетелство за управление кат. С, кандидата трябва да притежава свидетелство за управление на автомобил (кат.В).

Преминава се теоретично и практическо обучение.

Теоретичното обучение включва 14 учебни часа. След преминаването му се полага изпит пред ДАИ. Изпитът се състои от 30 изпитни въпроса, на които кандидатът не трябва да допусне повече от 10 наказателни точки, за време от 30 минути.

Практическото обучение се състои от 20 учебни часа, след което кандидата се явява на практически изпит пред  ДАИ (държавна автомобилна инспекция).

Необходими документи:

  1. 1. Лична карта
  2. 2. Шофьорска книжка
  3. 3. Копие на диплома за завършено образование
  4. 4. Удостоверение за психологическа годност за кат. С