Автомобили категория В

Това е най-масовата  и търсена категория. Автошколата  ни разполага с 20 учебни автомобила и с професионални преподаватели с дълъг стаж в професията.

За записване в курс за придобиване на свидетелство за управление на автомобил, могат да се запишат кандидати навършили  17 години и  9 месеца, и притежаващи удостоверение за завършено образование (основно образование –  диплома издадена до 29.09.2017 / или завършен първи гимназиален етап на средно образование / 10 клас/ ) средно, висше.

Учебният  център в който се провежда обучението за кат. В,  се намира в гр. София,  бул. Панчо Владигеров, ж.к. Люлин 8,  бл.821., до метростанция „Люлин“.

Мястото е внимателно избрано – намира се в непосредствена близост до спирка на метро; изключително удобно е за обучение на кандидат шофьори в градски условия, заради широките булеварди и спокойно движение.

В нашата фирма, индивидуалният подход към курсиста е от изключително значение.

Сериозен акцент  в обучението по кормуване е  паркирането (успоредно и перпендикулярно),  движението в малки и тесни /квартални/ улици, движение по магистрала, извънградско движение, кръгово движение, наклон.

Всяко кормуване завършва с двата вида паркиране.

Обучението за придобиване на правоспособност за кат. В се състои от две модула – обучение по теория и обучение по практика.

Теоретичното обучение включва  40  учебни часа , след което кандидата преминава вътрешен  изпит по теория и се назначава официален изпит по теория  пред  ДАИ  (държавна автомобилна инспекция).

Всеки изпитен тест се състои от 45 изпитни въпроса, на които кандидата, не трябва да допусне повече от  10 наказателни точки,  за време от 40 минути.

Практическото обучение се състои от  31 учебни часа, след което се полага вътрешен изпит  по практика,и се назначава официален изпит по практика пред  ДАИ (държавна автомобилна инспекция).

Обучението и изпита по практика включват  управление на автомобила  в градски условия  по правилата за движение.