Кандидати по чл. 157

Водачите загубили правоспособност за управление на автомобил /чл.157/, могат да се запишат на курс за възстановяване на отнети  права (свидетелство за правоуправление).

Тези кандидати преминават пълен курс по теоретично обучение.

Теоретичното обучение включва  40 учебни часа , след което кандидата преминава вътрешен  изпит по теория и официален изпит по теория  пред  ДАИ (държавна автомобилна инспекция).

Всеки изпитен тест се състои от 45 изпитни въпроса, на които кандидата, не трябва да допусне повече от 10 наказателни точки, за време от 40 минути.

Часовете по практическо обучение не са задължителни, но кандидатите задължително се явяват на вътрешен изпит и официален изпит по практика пред  ДАИ (държавна автомобилна администрация).

Необходими документи:

    1. Постановление /заповед/ от КАТ за отнемане на свидетелството за правоуправление на МПС

    2. Удостоверение за психологическа годност по чл.157

    3. Копие на диплома за завършено образование

    4. Снимка – 2 бр./паспортен формат/