Мотоциклети категория А

В нашата школа обучението за категория А  е на най- високо ниво, което гарантира успешното полагане на изпита.

Школата ни разполага с общо 15 учебни мотоциклета.

За да се запише в мотокурс, кандидатът трябва да има навършени 23 години и 9 месеца и да притежава удостоверение за завършено образование (основно образование –  диплома издадена до 29.09.2017 / или завършен първи гимназиален етап на средно образование / 10 клас/) средно, висше.  Това е най-високата категория и за обучението и се управлява  мотоциклет над 600 куб.см. и мощност по-голяма от 40 KW (54,4 конски сили).

Ако кандитата за тази категория има навършени 24 години и стаж на мотоциклет от категория А1, повече от 2 години, тогава той преминава практическо обучение от 14 учебни часа, с мотоциклет от категория А и се явява на на практически изпит за категория А.

Ако кандидата за тази категория има навършени 20 години и стаж на мотоциклет от категория А2 повече от 2 години, тогава той преминава практическо обучение от 7 учебни часа, с мотоциклет от категория А и се явява на практически изпит за категория А.

Ако кандидата има стаж на мотоциклет от категория А2 по-малко от 2 години, тогава той трябва да има навършени 24 години и преминава обучение от 14 учебни часа с мотоциклет от категория А и се явява на практически изпит за категория А.

Ако кандидата няма свидетелство за управление на автомобил  (кат.В) трябва да премине първо през теоретично обучение.
Теоретичното обучение включва 40 учебни часа , след което кандидата преминава вътрешен изпит по теория и се назначава официален изпит по теория пред ДАИ (държавна автомобилна инспекция).

Всеки изпитен тест се състои от 39 изпитни въпроса, на които кандидата, не трябва да допусне повече от 9 наказателни точки, за време от 40 минути.

След това се преминава към практическо обучение ( 20 учебни часа), които включват изпълнение на 5 елемента на полигон и управление на мотоциклета  в градски условия и по правилата за движение.

Ако кандидата има свидетелство за управление на автомобил (кат.В),  не подлежи на изпит по теория и за него обучението е само по практика.

Практическият изпит  се състои от 2 части – полигон (5 елемента) и управление на мотоциклет в градски условия и по правилата за движение.


По време на обучението в нашата автошкола за придобиване на шофьорска книжка и успешно полагане на изпит за категория А – мотоциклети, наблягаме на основните пет елемента, които ще Ви научат най-лесно да се справяте с различните ситуации в реални условия на пътя, които могат да възникнат.

 

Елементи полигон:

Елемент 1: Владеене на мотоциклета без помощта на двигателя

Мотоциклета се взима, прибира се стойката му, изпълнява се осморка и се оставя на стойката му.

 

Елемент 2: Управление с ниска скорост – осмица

Управление на мотоциклета с ниска скорост, при която обучаващият се научава да управлява мотоциклета пазейки стабилно равновесие. Изпълняват се две пълни осморки.

 

Елемент 3: Управление с ниска скорост – слалом и превозване на пътник

Управление на мотоциклета през  препятствия (конуси или вратички), които са шахматно разположени, след което се спира и се качва втори човек с който се обръща посоката на движение, ускорява се до втора предавка и в края на елемента се спира.

Елемент 4: Избягване на „препятствия“

Потегляме, включваме втора предавка и минаваме през шестте конуса на слалом, като от първия до шестия конус се подържа минимум 30 км/ч, прави се обратен завой, ускорява се до 50 км/ч, след което намаляваме рязко, като заобикаляме препятствието и в края на елемента се спира.

Елемент 5: Аварийно спиране

Ускоряваме до 50 км/ч и спираме възможно най-бързо /аварийно/.

 

По време на изпита, всеки от елементите може да се повтори, в случай, че първият опит не е изпълнен, както трябва, но трети опит не се допуска.