Изпит категория А

По време на цялото обучение, както и за успешното полагане на изпита за придобиване на правоспособност за кат.А1,А2 и А, в нашата автошкола, наблягаме на правилното изпълнение на основните 5 елемента, които се изпълняват на полигон. Това ще ви помогне да се справите с различни непредвидени, внезапни и много често опасни ситуации, които могат да възникнат на пътя!

Изпита за придобиване на правоспособност за кат.А1, А2 и А се състои от две части:

1. Полигон /изпълнение на 5 елемента, показани на схемите по-долу/
2. Практическа част /управление на мотоциклет в населено място и по правилата за движение/

Ако по време на изпита, кандидата, не успее да направи някой от елементите, той може да се повтори, но трети опит не се допуска!

При успешно изпълнение на елементите, изпита продължава с управление на мотоциклета в населено място и по правилата за движение. При тази част от изпита, кандидата управлява мотоциклета, а изпитващият, дава указания от автомобил, който се движи непосредствено зад мотоциклета. Указанията се дават, чрез вградена в каската BLUETOOTH система, без това да пречи на управлението на мотоциклета.

Елементи полигон:

Елемент 1: Владеене на мотоциклета без помощта на двигателя

Мотоциклета се взима, прибира се стойката му, изпълнява се осморка и се оставя на стойката му.

 

Елемент 2: Управление с ниска скорост – осмица

Управление на мотоциклета с ниска скорост, при която обучаващият се научава да управлява мотоциклета пазейки стабилно равновесие. Изпълняват се две пълни осморки.

 

Елемент 3: Управление с ниска скорост – слалом и превозване на пътник

Управление на мотоциклета през  препятствия (конуси или вратички), които са шахматно разположени, след което се спира и се качва втори човек с който се обръща посоката на движение, ускорява се до втора предавка и в края на елемента се спира.

Елемент 4: Избягване на „препятствия“

Потегляме, включваме втора предавка и минаваме през шестте конуса на слалом, като от първия до шестия конус се подържа минимум 30 км/ч, прави се обратен завой, ускорява се до 50 км/ч, след което намаляваме рязко, като заобикаляме препятствието и в края на елемента се спира.

Елемент 5: Аварийно спиране

Ускоряваме до 50 км/ч и спираме възможно най-бързо /аварийно/.

 

По време на изпита, всеки от елементите може да се повтори в случай, че първият опит не е изпълнен, както трябва, но трети опит не се допуска.